personen

Isaac Tromer

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Schiedam (1765 - 1795).

opmerkingen

Persoonsgegevens: In Kronieken geslachtsnaam onjuist 'Fromer'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 276.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 4.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1782
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1786 - 30-04-1788
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...