personen

mr. Jan Couperus

geboren: 1755
overleden: 1833

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 65.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 166.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 13-08-1797
namens: District Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Holland
van: 13-07-1798 - 27-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 10-11-1796
namens: District Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 15-04-1804
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 17-02-1804 - 30-04-1805
anderen met deze aanstelling...