personen

dr. Jacob Ockersse

geboren: 1697
overleden: 16-11-1764

lid Vroedschap van Zierikzee (1718 - 1725).

bron voor de persoonsgegevens

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 579.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 25-10-1725 - 15-06-1752
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek 15 juni 1751, onder voorwaarde dat hij nog één jaar de functie zou uitoefenen.