personen

Jan Alfert van Isselmuden tot Rollecate

geboren: 1635
overleden: 04-1674

lid Ridderschap van Overijssel (1659 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1636, Mensema 1635.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 523.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 17-06-1667 - 30-04-1669
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...