personen

Anne Clases

geboren: -
overleden: 1774

lid Vroedschap van Hindeloopen ( - 1774).

bron voor de persoonsgegevens

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 19-02-1752 - 12-02-1755
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 02-01-1756 - 11-05-1757
namens: Steden, Hindeloopen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1767 - 16-05-1769
namens: Steden, Hindeloopen
anderen met deze aanstelling...