personen

Dirk Jacobsz. Schoonhoven

geboren: -
overleden: 1640

lid Vroedschap van Gouda (1600 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 14.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 44 (1990) 134.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 24-05-1601 - 25-05-1603
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-06-1605 - 12-06-1607
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...

Niet in lijst Schutte (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1608 - 30-04-1611
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 3 mei.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-05-1612 - 19-05-1615
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1617 - 12-11-1618
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 14 mei. Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Gouda.