personen

Pieter Willemsz. Houtingh

geboren: 1736
overleden: -

lid Vroedschap van Monnickendam (1763 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1788.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-09-1785 - 15-08-1787
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-09-1787 - 31-08-1788
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...