personen

dr. Daniel van Hogendorp

heer van Moerkapelle en Wildevenen.

geboren: 1604
overleden: 30-03-1673

lid Vroedschap van Rotterdam (1635 - 1673).

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 167.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 35 (1981) 85.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1640 - 30-04-1643
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1643 - 30-04-1646
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 15-09-1672 - 30-03-1673
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.