personen

Hanso van Lycklama

Ook bekend als Hans van Lycklama.

geboren: -
overleden: 09-04-1659

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft jaar van overlijden 1650 of 1659; het laatste jaartal is het meest waarschijnlijk, gezien de aanvang van zijn opvolger als grietman van Gaasterland.
Overig: was grietman van Gaasterland 1637-1659.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 250 en II, 171.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 12-08-1631 - 21-07-1634
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 30-05-1634 - 15-05-1637
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-07-1644 - 26-10-1645
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 03-05-1647 - 30-04-1650
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...