personen

dr. Willem Goes

heer van Boechorstenburch en Absmade.

geboren: 1610
overleden: 03-10-1686

lid Vroedschap van Leiden (1639 - 1654).

opmerkingen

Overig: het is niet geheel zeker dat het Leidse vroedschapslid/gecommitteerde in de Admiraliteit te Amsterdam identiek is met de raadsheer in het Hof van Holland. Gezien het eindjaar van het lidmaatschap van vroedschap van Leiden is het wel zeer waarschijnlijk. Een tweede aanwijzing is dat de zoon van de raadsheer in de Leidse vroedschap zitting had.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) L.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 40, blz. 634.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 66 (1949) 315.

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-05-1647 - 03-11-1648
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 28-10-1654 - 03-10-1686
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.