personen

dr. Matthias Franckena

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) II, 36, maar zonder leefjaren.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 19-03-1625 - 30-03-1626
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-11-1626 - 14-05-1630
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-07-1630 - 30-04-1631
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1631 - 1632
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk door overlijden.