personen

Johan van der Burg

geboren: -
overleden: 1683

lid Vroedschap van Schiedam (1663 - 1683).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 190.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-03-1666 - 15-03-1669
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...