personen

dr. Willem Sluysken

heer van Ter Horst.

geboren: 1673
overleden: 13-04-1725

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 98.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 4 (1900) 105.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 31-03-1701 - 14-03-1715
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 1 april. Beƫindiging wegens benoeming in de Grafelijkheidsrekenkamer.

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 16-03-1715 - 13-04-1725
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.