personen

Willem Hendrik baron van Heemstra

geboren: 18-10-1779 te Oenkerk
overleden: 30-12-1826 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1826.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 84 (1994) 380.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 559.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 22-10-1822
namens: Kollumerland en Nieuw Kruisland, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

De plaats was tot 1825 vacant.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 22-10-1822 - 30-12-1826
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...