personen

Maurits Pico Diederik baron van Sytzama

geboren: 02-06-1789 te 's-Gravenhage
overleden: 15-07-1848 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 257.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1103.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1814
namens: Schoterland, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814; benoeming niet aangenomen (wegens een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 08-07-1817 - 02-12-1826
namens: Westdongeradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 02-12-1826 - 26-10-1840
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter 1837-1838.

functie: gouverneur

van: 12-10-1840 - 15-07-1848
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Op 19-10-1840 in functie getreden. Na het overlijden van Van Sytzama werd de functie waargenomen door R.H.S.G. Juckema van Burmania Rengers.