personen

dr. Luier Egbert Daendels

geboren: 1706
overleden: 21-09-1780

lid Raad van Kampen (1732 - 1780).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 650.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 56.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-04-1738 - 28-10-1739
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1743 - 30-04-1746
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-09-1760 - 02-05-1762
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1765 - 30-04-1766
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-05-1771 - 13-05-1772
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...