personen

dr. Amelis ridder van Amstel van Mijnden tot Cronenburgh

geboren: 1531
overleden: 1593

bronnen voor de persoonsgegevens

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 1 (1906) 250.

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 12 en 284.

Verhas, C.M.O., De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den Haag 1997) 36 en 43/44.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 28-03-1564 - 07-09-1578
anderen met deze aanstelling...

Opvolger van Frederik Boymer. Eed 2 mei 1564.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 1582 - 1592
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Het aanvangsjaar komt uit Verhas (zie institionele toelichting), 36. De commissiedatum is echter 31 oktober 1587 (door Leicester), een aanvangsjaar dat ook Van Leeuwen, Vreede en De Riemer (zie institutionele toelichting) vermelden.