personen

Anchises ab Andela

Ook bekend als Anchises van Andla.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. De Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 244, en II, 166, echter zonder leefjaren, maar met de vermelding dat hij arts van de Friese stadhouder was.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-09-1636 - 12-02-1639
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-03-1639 - 05-07-1640
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 25-05-1641 - 17-05-1643
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-08-1643 - 05-07-1644
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1644 - 1645
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 10-06-1645 - 06-06-1646
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1646 - 10-05-1649
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 10 mei 1649, maar (waarschijnlijk) namens het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 11-05-1649 - 29-07-1652
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker.