personen

dr. Jacob Josias Vrijburgh

geboren: 1693
overleden: 1755

lid Vroedschap van Alkmaar (1723 - 1755).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 19.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 01-02-1737 - 31-01-1738
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1740 - 30-04-1742
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-01-1742 - 26-04-1742
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot ontvanger van de convooien en licenten.