personen

dr. Arent de Raet

Ook bekend als Adriaan de Raat.

geboren: 1651
overleden: 06-02-1730

lid Vroedschap van Haarlem (1695 - 1730).

bronnen voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 7 (1909) 457.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-02-1715 - 02-05-1718
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1720 - 30-04-1723
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...