personen

Assuerus van Vierssen

geboren: 1677
overleden: 1713

lid Vroedschap van Workum ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: het is onzeker of deze persoon gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer was; De Haan Hettema I, 332 en Wapenheraut 11 (1907) 402 noemen een naamgenoot, geboren in 1666.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 333 en II, 220.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 403.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1712 - 1713
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 27 september.