personen

mr. Aulus van Haersma

geboren: 1670
overleden: 11-02-1717

opmerkingen

Overig: was grietman van Smallingerland 1694-1715.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 212 en II, 143.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 21-05-1694 - 27-05-1695
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-11-1709 - 1710
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-05-1710 - 04-05-1714
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) geeft aanvangsjaar 1711. De einddatum is gebaseerd op zijn benoeming in Gedeputeerde Staten van Friesland, hoewel een opvolger pas in 1716 benoemd werd.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 05-05-1714 - 11-02-1717
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.