personen

dr. Paulus Jacob van Gemmenich

geboren: -
overleden: ca. 1687

lid Vroedschap van Franeker ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden vóór 28 maart 1687 (mogelijk eind 1686). Het is niet zeker of de extraordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal identiek is aan de secretaris van de Admiraliteit in Friesland. Van de eerste is alleen bekend dat hij 'P. de Ghemmenich' heette. Mogelijk promotie in de rechten, dus 'mr.'.
Overig: Smits meent dat Van Gemmenich tevens advocaat-fiscaal van de admiraliteit in Friesland was; er werd echter alleen een commissie als secretaris van dat college aangetroffen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nationaal Archief archief Staten-Generaal, inv. nr. 12278, f. 64.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 15.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1670 - 30-04-1672
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: secretaris
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-08-1678 - 1687
anderen met deze aanstelling...

Haagsma (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1680. Beëindigd door overlijden vóór 28 maart 1687.