personen

Lubbert van Andringa

geboren: 1656
overleden: 18-12-1682

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1670-1682.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 242 en II, 164.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1680 - 18-12-1682
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.