personen

mr. Cornelis Reinhard Vaillant

geboren: 26-05-1781 te Amsterdam
overleden: 09-01-1849 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 290.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 108.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 32 (1946) 276.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-griffier
instelling: Cour ImpƩriale en Hollande
van: 11-03-1811 - 1811
anderen met deze aanstelling...
functie: substituut-procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 08-03-1815
anderen met deze aanstelling...

Te 's-Gravenhage.

functie: waarnemend advocaat-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 17-10-1814 - 21-03-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 21-03-1815 - 19-10-1815
anderen met deze aanstelling...

Bleef tevens de functie van substituut-procureur-generaal waarnemen. Benoemd tot raad-fiscaal in Suriname (waar hij 18-7-1816 gouverneur-generaal ad interim werd).

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 03-02-1823 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 09-01-1848
anderen met deze aanstelling...