personen

dr. Johan de Witt

heer van Linschoten en Snelrewaard, Hekendorp, Yselveer.

geboren: 1625
overleden: 1672

opmerkingen

Heerlijkheden: verwerving Linschoten 1661.

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 29 (1975) 210.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 30-07-1653 - 04-08-1672
anderen met deze aanstelling...
functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 30-07-1653 - 04-08-1672
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten van Holland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 30-07-1653 - 04-08-1672
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Ambt uit hoofde van zijn functie als raadpensionaris van Holland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 04-08-1672 - 20-08-1672
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Alleen vermeld in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 29 (1975) 210; aldaar op blz. 216, noot 8, vermeld dat hij de functie alleen in naam bekleedde.