personen

Epo van Douma

Ook bekend als Epo van Douwma.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: het is niet zeker dat de functies van lid van Gedeputeerde Staten en gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland door dezelfde persoon werden uitgeoefend. De tweede functie werd bekleed door Epo van Douma junior (blijkens de resoluties van de Staten van Friesland, zie institutionele toelichting bij de Provinciale Rekenkamer), die genoemd wordt in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 94, maar zonder leefjaren. Eveneens wordt daar (en in deel II, 61) een naam- en tijdgenoot genoemd, zoon van Goffe, die mogelijk het lid van Gedeputeerde Staten was.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1578 - 28-08-1579
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 - 28-04-1584
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.