personen

Johannes van Glinstra

geboren: 1683
overleden: 26-01-1714

opmerkingen

Overig: was grietman van Tietjerksteradeel 1706-1714.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 135.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 258 en II, 174.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 452.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1702 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1699 en 1712.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-11-1709 - 1713
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1713 - 26-01-1714
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.