personen

Dirk Hendriksz. Vrieze

Ook bekend als Dirk Hendriksz. Vrese.

geboren: -
overleden: -

lid Raad van Kampen (1646 - 1653). lid Raad van Kampen (1655 - 1673).

bronnen voor de persoonsgegevens

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 346.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-09-1656 - 04-06-1659
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1663 - 31-03-1666
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...