personen

jonkheer Roeloff Jacobsz. van Paffenrode

geboren: -
overleden: 13-06-1673

lid Vroedschap van Gorinchem (1646 - 1673).

opmerkingen

Vroedschap: Van Zomeren geeft aanvangsjaar 1645, Van der Lely 1646.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 73.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 18-04-1648 - 29-09-1653
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1665 - 28-06-1668
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...