personen

dr. François van der Hoop

geboren: 1727
overleden: 1793

bron voor de persoonsgegevens

Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) 349.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 05-12-1769 - 12-12-1787
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Aangesteld tot derde secretaris, omdat secretaris Abraham Buijs zijn functie wegens slechte gezondheid al twee jaar niet kon uitoefenen.

functie: thesaurier-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 25-10-1787 - 1793
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging waarschijnlijk door overlijden.