personen

Gerrit Cornelisz. de Lange

geboren: 1551
overleden: 1636

lid Vroedschap van Gouda (1578 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Familiedossiers Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (dossier op naam van de betrokkene)

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 10.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 1598 - 1600
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1601 - 30-04-1603
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1605 - 30-04-1608
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 18 juni.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1611 - 30-04-1614
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 16 mei.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 06-05-1614 - 16-05-1617
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...