personen

Alard Clant

geboren: ca. 1555
overleden: 19-03-1620

lid Raad van Kampen (1582 - 1591). lid Raad van Kampen (1597 - 1614). lid Raad van Kampen (1617 - 1620).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 427.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 169.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 29-08-1600 - 04-08-1606
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. Compareerde niet meer in 1606.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 23-07-1607 - 29-07-1611
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering. Het eindjaar is onzeker.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1618 - 19-03-1620
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 16 mei. Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1619. Beëindigd door overlijden.