personen

Fredrik Johan Sigismund van Heiden tot Ootmarsum

geboren: 1696
overleden: 14-01-1769

lid Ridderschap van Overijssel (1720 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 653.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-04-1726 - 29-04-1728
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1734 - 30-04-1737
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1740 - 30-04-1743
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1748 - 30-04-1755
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 3 (Zwolle 1993) 653 geeft onjuist eindjaar 1754.