personen

mr. Daniël Hermanus Beucker Andreae

geboren: 1772
overleden: 1828

opmerkingen

Overig: Andreae werd in mei 1806 aangesteld als Advocaat-Fiscaal van de Middelen te Lande in Friesland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) I, 87.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 22.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 429.

functies in bovenlokale instellingen

functie: procureur-generaal
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 18-02-1796 - 03-03-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: substituut-secretaris
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 22-08-1796 - 16-02-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: eerste commies
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 23-02-1798 - 02-07-1800
anderen met deze aanstelling...
functie: hoofdcommies
instelling: Agentschap van Oorlog
van: 02-07-1800 - 26-11-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 26-11-1801 - 07-09-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: procureur-generaal
instelling: Departementaal Gerechtshof van Friesland (1802-1811)
van: 07-09-1802 - 27-05-1806
anderen met deze aanstelling...