personen

Rudolf van Sonsbeeck

geboren: 1694
overleden: 10-1759

lid Raad van Zwolle (1736 - 1759).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 670.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 559-560.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-05-1751 - 28-05-1753
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...