personen

dr. Adriaan van der Dussen

geboren: 1629
overleden: 1682

lid Vroedschap van Schiedam (1657 - 1682).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 272.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-03-1663 - 23-03-1666
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-02-1667 - 30-04-1668
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-03-1678 - 25-09-1681
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...