personen

Borchard Herman Gansneb genaamd Tengnagel tot Luttenberg

geboren: 1731
overleden: 25-02-1787

lid Ridderschap van Overijssel (1759 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 736.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1762 - 31-10-1763
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1770 - 13-05-1771
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-05-1785 - 14-05-1786
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...