personen

dr. Martinus Gravius

geboren: -
overleden: 1644

opmerkingen

Overig: was grietman van 't Bildt 1639-1644.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 317.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1620 - 22-03-1621
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-03-1621 - 30-05-1627
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 20-02-1630 - 16-03-1635
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-07-1635 - 26-09-1637
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-01-1638 - 18-03-1639
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1639 - 09-03-1641
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...