personen

dr. Eelco Alta

geboren: 1723
overleden: 1798

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 163.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 38.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 11-08-1795 -
namens: Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...