personen

Abraham Catharinus van Gelé Twent

heer van Kortenbosch.

geboren: 1746
overleden: 1821

lid Vroedschap van Haarlem (1784 - 1795).

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 40 (1986) 208.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 21-02-1788 - 30-04-1789
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1791 - 30-04-1794
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...