personen

Jacob Jansz. Westerbaan

geboren: -
overleden: 22-05-1645

lid Vroedschap van Edam ( - ).

bron voor de persoonsgegevens

Waterlands archief Oud archief Edam, inv. nr. 65d, lijst van vroedschappen voorin (zonder f. nummer).

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-05-1636 - 13-05-1638
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...