personen

dr. Willem Schorer

geboren: 1717
overleden: 06-12-1800

bronnen voor de persoonsgegevens

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981) Bijlage VII.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 27 (1973) 289.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 596.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 28-06-1740 - 30-12-1765
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot president-raadsheer.

functie: president-raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 31-12-1765 - 1795
anderen met deze aanstelling...

Tevens superintendent van de lenen.