personen

Carel Hendrik van Grasveld

geboren: 1766
overleden: 1841

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 112.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 17.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 430.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-02-1795 - 01-03-1796
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 04-03-1795 - 16-02-1798
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen
van: 13-01-1800 - 04-06-1802
namens: Delf
anderen met deze aanstelling...
functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 19-02-1811 - 11-1813
namens: Yssel-Supérieur
anderen met deze aanstelling...