personen

mr. Aeneas baron Mackay

Ook bekend als Mackay van Ophemert.

geboren: 13-01-1806 te Nijmegen
overleden: 06-03-1876 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816/adelstitel: 1835/buitenlandse adelstitel: 10th baron Reay of Reay (2-7-1875), baronet of Nova Scotia.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 88 (1999) 28.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 333.

functies in bovenlokale instellingen

functie: referendaris tweede klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 26-01-1841 - 09-07-1843
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris eerste klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 09-07-1843 - 17-08-1849
anderen met deze aanstelling...

Op 17-8-1849 werd het ontslag door de directeur van het Kabinet des Konings aan de Raad van State medegedeeld; eervol ontslag volgde 12-11-1850.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zuid-Holland (1840-1861)
van: 07-07-1846 - 11-07-1848
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 11-07-1848 - 12-02-1849
namens: Zuid-Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zuid-Holland (1840-1861)
van: 03-07-1849 - 24-09-1850
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (1814-1861)
van: 05-07-1849 - 15-10-1850
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zuid-Holland (1840-1861)
van: 24-09-1850 - 1850
namens: 's-Gravenhage
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 14-10-1850 - 30-06-1862
namens: Arnhem
anderen met deze aanstelling...