personen

Willem Gustaaf Frederik graaf Bentinck-Rhoon

geboren: 21-06-1762 te 's-Gravenhage
overleden: 22-10-1835 te Varel

lid Ridderschap van Holland (1785 - 1795).

opmerkingen

Adelspredicaat: neemt in 1814 geen zitting in de ridderschap maar vestigt zich in Duitsland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Fölting, H.P., De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795 (Pijnacker 1985) 284.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 38 (1940) 199.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 303.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 24-04-1789 - 1795
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 1814 - 1814
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814; nam geen zitting in de ridderschap. Eind: de vacature werd pas in 1818 vervuld.