personen

Steven Dassevael

geboren: 24-01-1771 te Goes
overleden: 16-01-1838 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: op 31 december 1810 werd besloten dat Dassevael voorlopig de functie zou uitoefenen van Archivist van het Commandement van het Generaal Gouvernement van Holland.
Op 9 maart 1798 was Dassevael voor het Provisioneel Uitvoerend Bewind gerequireerd.
Op 15 mei 1798 bedankt Dassevael voor zijn post als algemeen secretaris van het Uitvoerend Bewind omdat hij de in de Staatsregeling van mei 1798 vereiste leeftijd van dertig jaar nog niet had bereikt. Hem werd verzocht te continueren in afwachting van een rapport van Vreede.
Op 18 september 1801 schaarde Dassevael zich aan de zijde van president Ermerins in het conflict met andere leden van het Uitvoerend Bewind inzake de invoering van de nieuwe constitutie. Hij verliet de vergadering en Pijman nam de taak van secretaris op zich. Verder heeft hij geen consequenties getrokken.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IV, 19.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 496.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Intermediair Uitvoerend Bewind
van: 18-06-1798 - 17-08-1798
anderen met deze aanstelling...

Dassevael werd op 31 juli 1798 in deze functie gecontinueerd door de Eerste Kamer van het Wetgevend Lichaam.

functie: griffier
instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
van: 03-10-1798 - 17-10-1801
anderen met deze aanstelling...

Van 17 augustus 1798 tot 5 november 1798 fungeerde Dassevael provisioneel als secretaris met tekenbevoegdheid.

functie: griffier
instelling: Secretarie van het Staatsbewind
van: 17-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Algemene Secretarie van Staat
van: 29-04-1805 - 01-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Staatssecretarie (Ministerie van de Secretarie van Staat)
van: 04-07-1806 - 08-01-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-archivist
instelling: Koninklijke Secretarie
van: 28-01-1808 - 01-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-archivist
instelling: Provisionele Raad van Regentschap van het Koninkrijk Holland
van: 02-07-1810 - 09-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Secretarie van het Gouvernement van Holland
van: 09-07-1810 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: provisioneel secretaris-generaal
instelling: Conseil de Liquidation à Amsterdam
van: 28-10-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Staatssecretarie (1813-1840)
van: 31-12-1813 - 27-09-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Algemene Rekenkamer (1813-1861)
van: 01-10-1815 - 16-01-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: waarnemend secretaris van staat
instelling: Staatssecretarie (1813-1840)
van: 16-08-1820 - 11-1820
anderen met deze aanstelling...