personen

mr. Anthony Patras

geboren: 1718
overleden: 05-04-1764

lid Vroedschap van Sloten (1745 - 1764).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 507.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 176.

Tresoar Stadhouderlijk archief, inv. nr. 361, jaar 1763.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-09-1746 - 30-05-1749
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1749 - 1750
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1750 - 30-04-1751
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 14-05-1751 - 22-07-1751
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming in de Raad van State. Einddatum afgeleid van die benoeming.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-07-1751 - 30-04-1752
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-08-1754 - 27-05-1755
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1755 - 30-04-1757
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-05-1757 - 04-05-1758
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1758 - 1759
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 05-07-1759 - 30-04-1760
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de stadhouder van Friesland.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1760 - 30-04-1763
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1763 - 05-04-1764
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.