personen

dr. Joan de Jongh van Persijn

geboren: 1694
overleden: 09-09-1756

lid Vroedschap van Enkhuizen (1730 - 1756).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 133.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-05-1733 - 01-05-1735
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1739 - 26-04-1740
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot commies-generaal van de convooien en licenten.

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 25-03-1740 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Voorganger niet bekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 18-01-1754 - 15-01-1756
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...