personen

Simon Jansz. Timmerman

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Enkhuizen (1610 - 1661).

bron voor de persoonsgegevens

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 06-11-1649 - 25-02-1652
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.